zaterdag 18 november 2023

God van Isaak en Rebekka, op de berg Sinaï hebt U zich aan het volk Israël geopenbaard als een God van vrijheid en gerechtigheid. Wij bidden U op deze Sabbat voor regeringsleiders en machthebbers in Congo. Geef dat zij leren om met doortastendheid de vrede en gerechtigheid te blijven zoeken, en zo bijdragen aan het geestelijke en materiële welzijn, en de vrijheid van hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Vidal Luis Gómara, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.