Barmhartige God, Uw mateloze liefde voor de armen en de machtelozen is ten volle geopenbaard in Jezus van Nazareth. In deze bezinningstijd vragen wij om Uw hulp en bijstand voor Christenen in Saoedi-Arabië. Behoed hen voor intimidatie en wees hun, die gevangen zitten vanwege van hun christelijke geloof, steeds nabij. Geef dat vele jongeren daar Uw Zoon leren kennen en dat zij vragen om het doopsel te mogen ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cyrillus van Jerusalem, bisschop en Kerkvader, door Christus onze Heer.