zaterdag 18 juni 2022

Eeuwige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U daarom vol vertrouwen voor jonge Christenen in Egypte: dat zij in vrede en in veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden, verkondigen en vieren. Dat hun standvastige geloof en vrome levenswijze hun leeftijdsgenoten ten voorbeeld strekt. Geef dat vele jongeren in Egypte via internet kennis nemen van Jezus Christus, zijn Boodschap en zijn Kerk, en vragen om de Sacramenten van de Christelijke initiatie. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Paula van Málaga, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.