zaterdag 18 februari 2023

Barmhartige God, U bent de bron van de onvoorwaardelijke liefde. Wij vragen Uw zegen voor de armen, ouderen en zieken die wonen in Algerije. Uit dank voor de diaconale inzet van de zeer kleine groep christenen die werken aan de verbetering van de verschillende sociale probleem in dit land. Om voldoende vrijwilligers, om toereikende financiën, en om een vast vertrouwen in Uw bijstand. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Pibush, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.