zaterdag 18 december 2021

Almachtige God, uw Zoon en Gezalfde Jezus van Nazareth heeft zijn leerlingen opgeroepen geen vrees te hebben en heeft hen zijn vrede gewenst. Wij bidden U daarom vandaag voor de lokale overheden, religieuze leiders en andere invloedrijken in Bethlehem. Dat zij de vrede van de verrezen Christus nastreven en het lichamelijke en spirituele welzijn van de inwoners van Bethlehem bevorderen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Eugenio Febrero, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.