Almachtige God, Jezus Christus heeft de dood gedood en ons bevrijd. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Wij bidden U op deze zaterdag onder het Paasoctaaf om Uw zegen voor mensen van goede wil overal ter wereld. Voor hen die vrede zoeken; voor hen die gerechtigheid verkondigen; voor hen die vergiffenis schenken; voor hen die hun naasten bijstaan in moeilijke tijden. Dat zij zich blijven verheugen in het goede. Door Christus onze Heer.