Eeuwige God, de heilige martelaren hebben, bezield door de Geest, met hun leven Uw lof bezongen en getuigd van hun geloof in Uw Zoon. Wij bidden U vandaag om Uw grote zegen voor alle Christenen in Brazilië die van Hem getuigen met hun gebed en daden van naastenliefde. Wij danken U voor hun geloof, hoop en liefde. Door Christus onze Heer.