Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is de poort naar het hemelse geluk. Wij vragen U vandaag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle mensen in Haïti die lijden onder ziekte, onrecht, eenzaamheid en armoede – speciaal voor hen die wonen en opgroeien in de vervuiling en drukte van de grote steden. Wij vragen U, Heer, zegen deze mannen, vrouwen en kinderen en schenk hun hoop op betere tijden. Door Christus onze Heer.