zaterdag 18 mei 2019

_x000D_

God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël geleid uit de slavernij naar de vrijheid van het beloofde land. Wij willen U vandaag bidden voor Uw Kerk in Brazilië. Geef dat zij het Evangelie van de ware vrijheid steeds verkondigt en voor de Brazilianen een voorbeeld mag zijn van verdraagzaamheid, zuiverheid en ongerepte naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige paus en martelaar Johannes, door Christus onze Heer.