Heilige God, U bent de bron van alle heiligheid. Wij vragen vandaag Uw zegen voor de Afrikaanse vrouwen die zonder man kinderen moeten grootbrengen naast hun dagelijkse werk. Geef dat zij alle hulp krijgen die zij nodig hebben om hun kinderen een waardige en liefdevolle opvoeding te geven. Wij vragen U dat zij elke dag weer de kracht ontvangen om te blijven bouwen aan hun toekomst. Door Christus onze Heer.