God van Jakob, vreugde van Israël: U hebt Uw heilige Geest aan de Kerk geschonken. Wij bidden U met dank voor de religieuzen, diakens en priesters in Syrië, die onder moeilijke omstandigheden moeten werken. Mogen zij met de Blijde Boodschap van Jezus Christus hun naasten raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen in Syrië zich bekeren en vragen om de sacramenten van de Kerk te ontvangen. Door Christus onze Heer.