zaterdag 17 september 2022

Genadige God, U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor mensen in China die een grote verantwoordelijkheid dragen. Voor de regeringsleiders, de rijken en andere machthebbers. Dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten bevorderen. Geef dat zij, in navolging van Jezus Christus, de waardigheid van hun medemensen steeds voor ogen houden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Leonella Sgorbati, religieuze en martelares, vermoord door islamitische strijders in Somalië, door Christus onze Heer.