zaterdag 17 oktober 2020

Barmhartige Heer, Uw heilige Geest waait als een wind op de vleugels van vrede en is de adem die ons doet leven. Wij bidden vandaag voor jongeren die werk zoeken in Ecuador. Dat zij gepaste arbeid vinden voor de lange termijn en daardoor groeien in oprecht zelfvertrouwen. Geef dat zij zich goed realiseren dat de mens niet leeft van brood alleen en daarom het Evangelie als leidraad voor hun leven binnen de Kerk hanteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.