zaterdag 17 juni 2023

Ene heilige God, op de hoge berg hebt Gij Uw uitverkoren volk Israël de wet ten leven geschonken. Wij willen U op deze Sabbat hiervoor danken, alsook voor Jezus Christus, de levende wet die ons het ware leven schenkt. Geef dat jonge mensen in Vietnam het Evangelie van Uw Zoon leren kennen en dat zij in vrede, en met wijsheid en vreugde, mogen bouwen aan Uw Koninkrijk van recht en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mercedarische broeders Egidius, Johannes, Paulus en Lodewijk, slavenbevrijders, martelaren tijdens vervolgingen in Fez, Marokko, door Christus onze Heer.