zaterdag 17 juli 2021

Ene God van Abraham en Jezus Messias. U wilt dan mensen bijeenkomen om U te eren. Wij bidden U voor jonge Christenen van de vele verschillende Christelijke stromingen in de Verenigde Staten. Wij vragen U: zend hun Uw heilige Geest en geef dat zij vruchtbaar en met vreugde samenwerken aan de verkondiging van de Blijde Boodschap onder hun niet-Christelijke leeftijdsgenoten. Wij vragen hierbij Uw bescherming en bemoediging, op voorspraak van de zalige Teresia van de heilige Augustinus en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.