zaterdag 17 december 2022 

God van gerechtigheid en vrede, in deze Advent willen wij U danken voor allen die zich met toewijding inzetten voor de allerarmsten in Eritrea. Dat zij zich niet laten ontmoedigen door de enorme problemen die zich voordoen: corruptie, vervolging, vervuiling en spanningen. Dat de armen de vruchten van hun arbeid mogen smaken, en dat zij toenemen in geestelijk en lichamelijk welzijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mariano Alarcón Ruiz, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.