Eeuwige God, Uw Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij bidden U vandaag voor de kleiner wordende Christelijke gemeenschappen in Bethlehem. Geef dat zij moed houden bij intimidatie en vervolging. Geef dat zij Uw nabijheid ervaren in hun werk van alledag en dat zij groeien in geloof als ook in aantal. Door Christus onze Heer.