Genadige God, U hebt man en vrouw beiden geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U vandaag voor de vrouwen en meisjes in Mauritanië en in Mali. Geef dat zij kansen krijgen om het Evangelie te leren kennen, goede scholing en gezondheidszorg te genieten, en zich ten volle te kunnen ontplooien. Mogen zij en hun huisgenoten groeien in liefde voor U en voor al hun naasten. Door Christus onze Heer.