Goede God, Bevrijder en Redder, U hebt Uw volk Israël uit de slavernij onder Farao met sterke hand geleid naar het land van vrijheid en gerechtigheid. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen die gevangen zitten omwille van hun trouw aan Uw Zoon. Wij bidden U dat zij voor ons een toonbeeld van standvastig geloof mogen zijn. Dat hun trouw ons eigen geloof voedt en dat hun geduldig lijden vrucht mag dragen voor onze wereld. Wees hen nabij en schenk hun kracht naar kruis. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.