Almachtige God, U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor mensen in Midden-Amerika die een grote verantwoordelijkheid dragen. Voor de regeringsleiders en machthebbers. Dat zij de welvaart en het welzijn van hun landgenoten bevorderen. Geef dat rijken en machtigen, in navolging van Christus, de waardigheid van hun medemensen steeds voor ogen houden. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige martelaar Petrus van Arbuès, door Christus onze Heer.