Goede God, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het eeuwige leven. Wij bidden U voor jongeren in Kenia die werk zoeken, een gezin willen stichten en een leven proberen op te bouwen. Dat zij met geloof en hoop bouwen aan een samenleving van vrede en gerechtigheid. Dat zij Jezus Christus en Zijn Kerk ontdekken en de vreugde van het katholieke geloof ervaren en verkondigen aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeroen, priester en martelaar, door Christus onze Heer.