Almachtige God, U hebt Abraham geroepen om op U te vertrouwen en hij gaf gehoor aan Uw stem. Wij willen u vandaag speciaal bidden voor Christenen in Bangladesh die ontmoedigd raken door het geweld dat hen en hun gemeenschappen wordt aangedaan. Om standvastigheid en vertrouwen in Uw belofte. Om Uw heilige zegen voor de vele moedige mannen en vrouwen die in Bangladesh blijven getuigen van uw Zoon. Door Christus onze Heer.