God van Abraham, Isaak en Jakob, U hebt Uw volk veertig jaar gevoed en geleid op de tocht door de woestijn naar het beloofde land. Wij bidden U in deze boetetijd voor alle mensen die op de vlucht zijn – speciaal voor de jonge kinderen. Geef dat zij rust, een veilige haven en geborgenheid vinden. Geef dat alle aangeboden hulp, zoals voedsel, water en medische zorg, op de goede plekken komen en eerlijk verdeeld worden. Door Christus onze Heer.