God van Israël, U hebt Jozua aangesteld om Uw volk het beloofde land binnen te leiden. Wij danken U voor de nieuwe Jozua, Jezus Christus, die ons het eeuwige leven binnen leidt. Wij bidden U vandaag voor allen die zijn Blijde Boodschap verkondigen aan hun naasten en hun zo de weg wijzen naar geestelijke groei en het eeuwige geluk. Door Christus onze Heer.