zaterdag 16 juli 2022

Barmhartige God, Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, heeft beloofd dat Hij bij zijn Kerk zal zijn voor alle dagen. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw martelaressen voor de vrouwen in Brazilië die te maken krijgen met misbruik, geweld en uitbuiting: om volharding en moed. Dat zij de nabijheid van de heilige Geest ervaren in hun leven en groeien in vrijheid, geloof en vergevingsgezindheid. Om hoop op een betere toekomst voor alle vrouwen in Brazilië. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maagden van Orange, religieuzen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.