zaterdag 16 januari 2021

God van Abraham, vreugde van Israël: Uw heilige Geest bezielt mensen om goed te zijn en goed te doen. Wij bidden U vandaag uit dank voor de gelovigen, religieuzen, diakens en priesters die in Thailand het Evangelie van Christus uitdragen in preken, catechese, vrijwilligerswerk en daden van naastenliefde. Mogen zij hun landgenoten blijven raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen in Thailand zich bekeren en vragen om de sacramenten van Christus Kerk te ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Marokko, door Christus onze Heer.