zaterdag 16 december 2023

Barmhartige God, wij danken U voor de religieuze congregaties in Indonesië die zich trouw en vreugdevol wijden aan de zorg voor zieken en ouderen. Geef dat zij over voldoende financiële middelen beschikken, als ook over de medewerking van de lokale overheden, om hun werk doeltreffend te kunnen verrichten. Wij bidden U dat hun naastenliefde vele Indonesiërs aanzet om zich te bekeren tot Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jean Wauthier, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Laos, door Christus onze Heer.