God van Abraham, Isaak en Jakob, Uw Zoon Jezus de Messias heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U vandaag voor alle bevolkingsgroepen die wonen in het Midden-Oosten. Geef hen de wil om steeds naar vrede en verzoening te zoeken. Bemoedig hen bij hun arbeid van alle dag en schenk hen de vreugde van de kennis van Uw Evangelie. Door Christus onze Heer.