Almachtige God, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden. Wij danken U voor de bisschoppen, priesters en diakens in Haïti en in de Dominicaanse Republiek die de Blijde Boodschap verkondigen aan hun landgenoten. Wij bidden U: zegen deze mannen die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden werken. Geef hun wijsheid, kracht en vreugde bij hun arbeid. Dat hun zelfgave vrucht mag dragen voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cornelius en Cyprianus, martelaren, door Christus onze Heer.