Levende God, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor alle zieken die hij aanraakte. Wij bidden U op deze laatste dag van de week om Zijn bescherming voor alle mensen in Eritrea die vervolgd worden omwille van hun geloof in Hem, onze Redder en Heiland. Wees hen nabij, bescherm hen met Uw krachtige hand en schenk hun moed bij gevaar. Door Christus onze Heer.