Barmhartige Heer,Met barmhartige hand hebt Gij Uw volk Israël geleid uit de slavernij onder Farao naar de vrijheid van het beloofde land. Wij willen U in deze Paastijd bidden voor onze broeders en zusters in Myanmar die geen vrijheid kennen en die gevangen zitten omwille van hun geloof in de verrijzenis van Uw Zoon. Geef dat zij weten dat wij hen nabij zijn in ons gebed en dat zij, in het besef hiervan, gesterkt worden in hun geloof.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Bernadette Soubirous, maagd, door Christus onze Heer.