Machtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Uw Zoon deed doven horen en blinden zien. Wij bidden U vandaag voor alle doven en blinden in de landen van Noord-Afrika: om een menswaardig bestaan, om geestelijke groei, goede verzorging en liefdevolle aandacht. Wij danken U voor allen die meebouwen aan een betere toekomst voor doven en blinden. Door Christus onze Heer.