Almachtige God, Uw Woord schept alles wat goed is en houdt ons leven in stand. Wij danken U voor de moedige mensen in Syrië en Irak die de Blijde Boodschap van Uw Zoon uitdragen aan rechtelozen en aan de armen. Wij vragen U: bescherm deze mannen en vrouwen in hun verkondigingswerk. Schenk hun Uw gaven van wijsheid, kracht en voorzichtigheid, opdat hun werk vrucht mag dragen voor alle inwoners van deze landen. Door Christus onze Heer.