zaterdag 15 oktober 2022

Almachtige God, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, nodigt alle mensen uit om in liefde en vrede met elkaar te leven. Wij bidden U voor de christenen in Nigeria die zoveel te lijden hebben onder intimidatie, uitsluiting en zelfs geweld. Bescherm hen tegen hun vervolgers en leg wijze en geduldige woorden in hun mond. Dat allen die hen horen, Uw Zoon zullen loven en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van Jezus, kerklerares, door Christus onze Heer.