zaterdag 15 mei 2021

God van Jakob, U hebt Uw volk Israël met krachtige arm weggeleid uit de slavernij naar het land van melk en honing. Wij bidden U op deze Sabbat voor de toekomst van de jonge inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat zij Uw Geest van verdraagzaamheid en wijsheid ontvangen om samen te bouwen aan een betere samenleving waar recht, gerechtigheid en vrede heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Joan Montpeó Masip, seminarist en martelaar, door Christus onze Heer.