Barmhartige Heer, Uw Zoon is geboren uit de heilige maagd Maria, die door U ten hemel is opgenomen. Wij vragen U op deze feestelijke dag om Uw zegen voor alle moeders in Venezuela: om wijsheid, geduld en liefde bij de opvoeding van hun kroost. Dat zij daarbij de betrouwbare steun van hun echtgenoot mogen ondervinden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.