Almachtige God, Heer van hemel en aarde, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. In deze heilige Paastijd vragen wij Uw rijke zegen voor alle Christenen in Bangladesh die getroffen worden door vervolging en geweld. Geef dat begrip, genezing, vergeving en liefdevolle verzoening, leiden tot een mooiere samenleving. Om vrede en gerechtigheid voor allen die in Bangladesh wonen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Mercedarische martelaren van Afrika, vermoord tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.