Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U daarom voor alle Nigerianen. Dat Gij hun ogen en oren opent voor de genezende kracht van Uw liefde en dat Gij hun hart zacht en ontvankelijk maakt om de Blijde Boodschap goed te kunnen verstaan. Geef dat Uw Kerk in Nigeria mag groeien in geloof, wijsheid en aantal. Door Christus onze Heer.