zaterdag 14 mei 2022

Almachtige God, Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, bracht genezing voor de zieken die hij liefdevol toesprak en aanraakte. Wij bidden U vandaag speciaal voor ernstig zieke kinderen in Myanmar. Geef dat zij de medische, spirituele en emotionele zorg ontvangen die zij nodig hebben. Wij danken U voor de inzet van artsen, onderzoekers en verplegers die met veel toewijding zich inzetten voor de gezondheid van deze kwetsbare meisjes en jongens. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattias, apostel, door Christus onze Heer.