zaterdag 14 januari 2023

Barmhartige God, U blijft de mensen uitnodigen om hun roeping te volgen en schenkt hen de genade daartoe. Op deze gedachtenis dag van de zalige Petrus Donders bidden wij U uit dank voor zijn grote liefde voor U, voor zijn trouw en doorzettingsvermogen, en voor zijn liefdevolle verzorging van de zieken in Suriname. Geef dat zijn voorbeeld velen in Suriname aanzet om hun landgenoten te helpen en te dienen, en zo te groeien in christelijke liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Petrus Donders, priester, door Christus onze Heer.