zaterdag 14 augustus 2021

Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde. Uw geliefde Zoon Jezus Christus is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij. Wij danken U voor zijn uitnodiging ten leven. Op deze gedachtenis van de heilige Maximiliaan bidden wij U om de kracht om steeds alleen Christus te volgen op onze levensweg. Geef dat wij deze weg zonder enige zelfzucht bewandelen, en altijd in liefde voor U en onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar, door Christus onze Heer.