God van vrede, Uw Zoon Jezus Messias heeft Zijn leerlingen zijn vrede gewenst en ons gevraagd om te bidden om eenheid onder de mensen. Wij bidden U daarom voor de religieuze leiders en machthebbers in Irak. Dat zij de vrede en eenheid van Uw Zoon blijven zoeken en hun landgenoten blijven oproepen zich met elkaar te verzoenen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.