Almachtige God, U hebt een volk verzameld uit alle rassen, talen en naties. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor de verschillende etnische groepen binnen de grote steden van onze wereld. Dat allen inzien dat wij allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader, broeders en zusters van elkaar. Om eenheid in verscheidenheid; om vrede en gerechtigheid, speciaal voor hen die getroffen zijn door armoede en onwetendheid. Om Uw zegen voor hen in tijden van nood. Om Uw liefde voor hun buren en stadsgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas Tavalic en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.