Barmhartige God, U bent de armen van geest zeer nabij. Wij bidden U daarom voor alle kinderen, meisjes en jongens die opgroeien in Afghanistan. Geef dat zij bij hun opvoeding de liefde en nabijheid van Uw Zoon Jezus Christus leren kennen. Geef hun, ondanks de dreiging van geweld in Afghanistan, goed onderwijs, onbekommerde kinderjaren en een toekomst met voldoende werk, vrede en geestelijk welzijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Callistus, Paus en martelaar, door Christus onze Heer.