Genadige Heer, de wreedheid van het kruis hebt U omgebogen tot de luister van onze redding. Op deze feestdag bidden wij voor Uw Kerk in nood. Geef dat zij onder alle omstandigheden trouw blijft aan het Evangelie. Geef kracht en moed aan de gelovigen die met gevaar voor eigen leven de Goede Boodschap van Christus´ lijden, sterven en verrijzen verkondigen. Wij vragen voor hen Uw krachtige bescherming. Door Christus onze Heer.