Algoede God, van Morgenland tot Avondland wordt Uw barmhartigheid onophoudelijk verkondigd. Wij vragen vandaag om Uw beschermende zegen voor de Christelijke gezinnen in China die geïntimideerd worden door hun overheden. Wij bidden U dat Uw Kerk in China haar opdracht om een werkzaam teken van de vrede van Christus te zijn, met toewijding en geduld uitvoert. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Hroznata, martelaar, door Christus onze Heer.