Eeuwige God, het getuigenis van de martelaren doet Uw Kerk groeien in geloof en aantal. Wij willen U danken voor de moedige mannen en vrouwen die in Indonesië hun geloof in Uw Zoon hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U op deze sabbat voor Christenen in Indonesië die vervolgd worden omwille van hun geloof. Wij vragen U: bevrijd hen uit hun moeilijke situatie. Door Christus onze Heer.