God van Abraham, Isaak en Jakob, vreugde van Israël: U hebt de Trooster en Helper, Uw heilige Geest aan ons geschonken. Wij bidden U voor de religieuzen, diakens en priesters in Irak en in Syrië, die het Evangelie uitdragen, in woord en in daad. Mogen zij met de Blijde Boodschap hun naasten raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen van hun landgenoten zich bekeren tot Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Petrus Donders, door Christus onze Heer.