zaterdag 13 november 2021

Genadige God, U bent aanwezig waar oprechte liefde heerst tussen mensen. Wij willen U vandaag bidden voor de leden van de grote priestercongregaties in India. Geef dat de seminaristen goed toegerust worden voor de uitoefening van hun priesterlijke taken in de stad en op het platteland. Dat zij met onbaatzuchtigheid, zuiverheid, wijsheid en liefde het Evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen; dat zij hun persoonlijke bijdrage aan de snel groeiende Kerk in India met vreugde mogen beleven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Kamen Vitchev, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Bulgarije, door Christus onze Heer.