zaterdag 13 mei 2023

Goede God, tot in de uithoeken van de wereld verkondigt de ene katholieke Kerk Uw liefde zonder onderscheid voor alle mensen. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor de Kerk in Indonesië. Geef dat de inwoners van dit uitgestrekte land ontvankelijk zijn voor de verkondiging van de Goede Boodschap, en roep velen daar tot het Christelijke huwelijk of het religieuze leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Argentea van Córdoba, martelares tijdens het islamitische bewind in Córdoba.